součást skupinyCS Solutions
menu

Služby

Testy plnění dodavatelských závazků

Tyto testy jsou zaměřeny na dodavatele služeb a zboží, resp. na kontrolu dodržování smluvně zajištěných závazků množství, průběhu a kvality. Cílem těchto testů je získat objektivní informace o skutečné kvalitě a skutečně realizovaném rozsahu výkonu služeb, používání příslušných postupů a technologií a případném porušování závazku dodavatele vůči zákazníkovi.Produktový list