součást skupinyCS Solutions
menu

Služby

Aktivní pomoc obětem stalkingu

V souvislosti s rozvojem sociálních sítí a množícími se útoky stalkingu nabízíme jeho obětem  pomoc s řešením jak v praktické, tak v právní rovině, včetně zastupování před orgány činnými v trestním řízení.


Služby psychologické intervence a psychologické prevence

Nabízíme službu zajištění psychologické podpory v posttraumatických situacích. Tuto službu zajišťuje klinický psycholog se zkušenostmi v oblasti pomoci obětem násilných trestných činů; lidem, kteří prošli bojovými situacemi ve válečných konfliktech, nebo jsou zatíženi zkušenostmi dlouhodobého věznění. Psychologickou podporu lze využít jednorázově, v případě mimořádné události, ale také jako program pravidelné psychologické hygieny pro zaměstnance náročných provozů (telefonní centra, vymáhací oddělení, exekutorských úřadů apod.), nebo jako pomoc zaměstnancům ze strany zaměstnavatele v případě hromadného propouštění.

 

Employment screening

Ověřujeme podezření zaměstnavatele na takové jednání nebo chování zaměstnance, které se neslučuje s interními předpisy zaměstnavatele či se zákony, dále ověření podezření na závislost na alkoholu, návykových látkách a gamblingu. Toto ověření je vhodné využít ještě před tím, než se zaměstnavatel rozhodne realizovat příslušné pracovně-právní kroky.


Pre-employment screening

Zaměstnavatelům nabízíme ověření údajů, které uchazeč o zaměstnání předkládá v rámci výběrového řízení. Podstatou této služby je ověření zaměstnancem předkládaných dokladů o dosaženém vzdělání a absolvované praxi, závazcích, ověření případné závislosti na alkoholu, návykových látkách a gamblingu (prověrka životního stylu, který by se ve svém důsledku neslučoval s požadavky na konkrétní pracovní pozici).

 

Testy plnění dodavatelských závazků

Tyto testy jsou zaměřeny na dodavatele služeb a zboží, resp. na kontrolu dodržování smluvně zajištěných závazků množství, průběhu a kvality. Cílem těchto testů je získat objektivní informace o skutečné kvalitě a skutečně realizovaném rozsahu výkonu služeb, používání příslušných postupů a technologií a případném porušování závazku dodavatele vůči zákazníkovi.

 

Penetrační testy

V rámci zjištění nastavené úrovně bezpečnosti nabízíme realizaci testů integrity bezpečnostních režimů a systémů. Tyto testy jsou používány jako zkouška prostupnosti zabezpečení objektu nebo jeho vybrané části. Cílem je získat informace o možných bezpečnostních slabinách a nedostatcích, které by mohly příadnému útočníkovi usnadnit ohrožení zájmů zákazníka. Testujeme funkčnost nastavených režimů a dodržování těchto režimů jednotlivými zaměstnanci a také kontrolu  funkčnosti technologických celků.