součást skupinyCS Solutions
menu

Kurzy a školení

ÚTOK ŠÍLENÉHO STŘELCE

S ohledem na množící se případy útoků, jejichž cílem je zranit nebo zabít velký počet lidí na veřejně přístupných místech, provádíme tréninky zaměstnanců úřadů, nemocnic, škol a ostatních veřejně přístupných budov. V rámci tréninku „Útok šíleného střelce“ se účastníci seznámí s tím, jak se mají při útoku chovat, jak zabezpečit jednotlivá pracoviště za použití improvizovaných sebeobranných nástrojů a také s pravidly pro  zvládnutí této situace.