součást skupinyCS Solutions
menu

Kurzy a školení

Kurzy laické neodkladné přednemocniční péče

Díky tomuto kurzu se účastníci naučí identifikovat život ohrožující stavy a seznámí se se zásadami a postupy první pomoci, které odpovídají typu úrazu. Dozvědí se, jak kontrolovat a zastavovat masivní končetinové krvácení, jak manuálně zprůchodnit  dýchací cesty a jak správně provádět diagnostiku dechu. Vyzkoušejí si postupy provádění nepřímé srdeční masáže, aplikaci základních obvazových a imobilizační technik a použití protišokových opatření. Program školení je připraven tak, aby získané znalosti účastníkům pomohly efektivně postupovat např. při pracovním úrazu nebo při účasti na dopravní nehodě. Všichni  absolventi  kurzu dostanou tzv. Emergency Cards - pomůcku pro snadnou a rychlou orientaci při provádění laické neodkladné přednemocniční péče s popisem jednotlivých kroků.Produktový list