součást skupinyCS Solutions
menu

Kurzy a školení

Nefyzické násilí mezi zaměstnanci

V rámci tréninku se účastníci seznámí s takovými formami násilí, jako jsou mobbing, bossing, staffing, harassement, stalking a ostrakismus, s příčinami těchto jevů, jejich projevy, následky, které takové chování může v kolektivu způsobit, s formami obrany proti nim a důsledky, které takové chování nese pro pachatele tohoto jednání.Produktový list