součást skupinyCS Solutions
menu

O nás

Profesionální služby v oblasti bezpečnostní přípravy, zajištění bezpečnosti firemních procesů a výkonu ochrany osob a majetku.

Poslání

Společnost CS Safe Solutions s.r.o. byla založena v září 2013 jako společnost holdingového typu, propojená se společností CS Solutions, s.r.o. s cílem nabídnout (nejen) korporátním klientům vysoce kvalitní a komplexní bezpečnostní řešení pro vybrané firemní procesy.

Vznik společnosti byl inspirován zjištěním, že celá řada velkých firem využívá v oblasti zajišťování bezpečnosti svého majetku a oblasti ochrany zdraví a života svých zaměstnanců společnosti, jež sice působí na českém trhu dlouhou řadu let, ale které při řešení specifických klientských zadání sklouzávají k unifikovanému řešení vyhovujícímu jejich vlastním procesům, místo snahy o přizpůsobení se klientovi.

Cíle společnosti CS Safe Solutions

Společnost CS Safe Solutions, s.r.o. si vytyčila cíl poskytovat specifické a odborné činnosti realizované zkušenými profesionály – muži i ženami, kteří své zkušenosti získali během mnohaletého působení ve specializovaných útvarech bezpečnostních složek státu na území České republiky nebo v zahraničí.
Veškerá činnost společnosti CS Safe Solutions je v souladu se zákony a legislativními normami zemí, ve kterých je pro klienta prováděna.

Diskrétnost a loajalita

Management, zaměstnanci a kontraktní spolupracovníci společnosti CS Safe Solutions s.r.o. jsou osoby bezúhonné, bez jakékoliv trestní minulosti a se znalostí příslušné problematiky, v jejímž rámci je pro klienta služba realizována. Jako samozřejmost společnost CS Safe Solutions, s.r.o. chápe diskrétnost a loajalitu, jež klade na první místa žebříčku svých hodnot.